Rok Szkolny w USA

Fundacja NorthWest Student Exchange (NWSE)

Szkoła średnia w Usa z Fundacją NWSE

Założona w 1987 roku, fundacja NWSE (NorthWest Student Exchange) jest międzynarodową organizacją zajmującą się programami wymiany jednostronnej i dwustronnej. Fundacja prowadzi wymianę nie tylko do USA, ale również z USA, przez co i młodzież amerykańska ma możliwość poznania kultury i systemu edukacji w innych krajach.

NWSE dba o to, aby każdy uczeń podczas swojego pobytu miał zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo. Pieczę nad uczestnikami oprócz ich amerykańskich rodzin i szkół, stanowią również pracownicy fundacji. Taką funkcje pełni osoba lokalnego koordynatora, czyli osoba, która stanowi pierwszą pomoc w każdej sprawie i pozostaje w stałym kontakcie z uczniem.

Główna siedziba fundacji mieści się w Seattle, ale nie znaczy to, że uczeń trafi do rodziny i szkoły w tej okolicy. Mimo, że statystycznie najwięcej placementów ma miejsce w Pn – Zach części USA, to zdarza się, że uczeń trafia do miasta w stanie Florida lub California.

Co roku fundacja NWSE w ramach programu przyjmuje ściśle ograniczoną liczbę uczniów, dając im gwarancję, że każdy z nich będzie traktowany z uwagą i pełnym zaangażowaniem.

Rodzina:

Rodzina goszcząca (Host Family) z którą będzie mieszkał uczeń jest wybierana na podstawie szczegółowej weryfikacji. Każdy pełnoletni członek takiej rodziny musi posiadać zaświadczenie o niekaralności oraz posiadać listy rekomendacyjne od co najmniej dwóch osób dorosłych. Rodzina, która chce wziąć udział w programie wypełnia rozbudowaną aplikację na podstawie której, fundacja podejmuje decyzję o jej przyjęciu lub odrzuceniu.
Uczestnictwo w programie High School nie wiąże się z żadnymi korzyściami materialnymi, dlatego rodziny, które chcą w nim wziąć udział muszą być odpowiednio uposażone, aby zapewnić utrzymanie dodatkowemu domownikowi – uczniowi z wymiany. W opcji 'Direct Placement’ można wskazać znajomą rodzinę amerykańską, która chciałaby gościć ucznia (rodzina nie może być spokrewniona z uczniem).

Obowiązki ucznia:

Rozpoczynając naukę w szkole średniej w USA, uczeń jednocześnie staje się członkiem rodziny, która zaprosiła go do swojego domu. Ma on te same przywileje, ale i obowiązki, co pozostali domownicy i powinien się z nich sumiennie wywiązywać. Do najczęstszych prac domowych młodzieży amerykańskiej należy: wyrzucanie śmieci, dbanie o porządek w swojej sypialni i łazience, wkładanie naczyń do zmywarki itp. innymi słowy – nic strasznego.
Uczestnictwo w życiu domowym to jednak nie tylko wykonywanie prac domowych. Bardzo ważna jest kultura osobista, okazywanie szacunku domownikom i ich zwyczajom, a przede wszystkim pozytywne nastawienie!

Szkoła:

Najczęstszym typem szkół do których trafiają uczniowie, są szkoły publiczne. Fundacja zwraca szczególną uwagę, aby uczestnicy mieli zapewnione bezpieczeństwo,więc nie są to wielotysięczne zatłoczone szkoły wielkich miast, a mniejsze ośrodki szkolne na przedmieściach lub w małych miejscowościach.
Uczniowie będący na programie wymiany mają takie same obowiązki szkolne co każdy uczeń amerykański – aktywne uczestnictwo w lekcjach, odrabianie prac domowych, branie udziału w testach i egzaminach semestralnych.
W większości szkół jest pula przedmiotów obowiązkowych i pula przedmiotów do wyboru. Warto przed wyjazdem na program skonsultować ze swoją szkołą w Polsce, które z przedmiotów są preferowane i będą mogły być zaliczone po powrocie do kraju.
Do przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich uczniów wyjeżdżających na program High School należy m.in : j. angielski, historia, matematyka, wychowanie fizyczne.

Wymagania fundacji:

 • Jesteś uczniem/uczennicą szkoły średniej lub ostatniej klasy szkoły podstawowej i w momencie rozpoczęcia roku szkolnego w Stanach będziesz mieć ukończone 15 ale nie więcej niż 18 lat i 6 miesięcy ( data urodzenia: 10 marca,2005 – 1 sierpnia,2008).
 • Zdasz test językowy iTEP International (English Language Proficiency Test Online)
 • Twoja średnia ocen to co najmniej 4,00.
 • Jesteś osobą dojrzałą, posiadasz motywację, będziesz odnosić się z szacunkiem do Twojej nowej rodziny.
 • W amerykańskiej szkole średniej nie będziesz potrzebować kursu z języka angielskiego jako języka obcego, chyba, że przyznana Ci szkoła wyrazi na to wcześniejszą zgodę.
 • Nie ukończyłeś/ukończyłaś jeszcze szkoły średniej w Polsce

Dokumenty potrzebne do fundacji NWSE:

Wypełnienie aplikacji online, na którą składają się:

 • Wywiad lekarski (historia leczenia)
 • Dokumentacja medyczna: historia szczepień wraz z kopią oryginału karty szczepień, wywiad lekarski, historia leczenia
 • Wypis przedmiotów i ocen ze szkoły z ostatnich trzech lat i oceny z pierwszego semestru bieżącego roku szkolnego
 • Kserokopie oryginałów świadectw z ostatnich trzech lat i wykaz ocen z pierwszego semestru bieżącego roku szkolnego
 • Trzy Listy rekomendacyjne – od nauczycieli lub innych osób dorosłych nie będących członkami rodziny
 • Warunki udziału w programie – składają się z pięciu dokumentów:
  – Warunki udziału
  – Oświadczenie medyczne
  – Podróże po USA
 • Album ze zdjęciami
 • Kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem

 

Koszt Programu 2023-24

Poniższy cennik dotyczy opcji programu 'Direct placement’ czyli placement z własną rodziną goszczącą. W tej opcji można wskazać znajomą rodzinę amerykańską, która chciałaby gościć ucznia z wymiany. Rodzina nie może być spokrewniona z uczniem. Rodzina przechodzi taką samą weryfikację jak rodzina goszcząca, którą zapewnia fundacja w opcji programy 'Regular program’

 

Długość Programu Data złożenia kompletnej aplikacji Cena Programu
Rok Szkolny
zapisy trwają
do 25/05/2023 7 900 USD
Semestr jesienny
zapisy trwają
do 25/06/2023
do 10/09/2023
6 900 USD
7 300 USD
Semestr wiosenny
zapisy trwają
do 25/06/2023
do 10/09/2023
6 900 USD
7 300 USD

 

Pozostałe opłaty:

 • Test językowy ELTIS 2 – 150 PLN lub iTEP 20 USD
 • Opłata wpisowa -1 300 PLN
 • Opłata SEVIS 220 USD
 • Opłata wizowa 160 USD
 • Bilet lotniczy od 1 000 USD
 • Kieszonkowe – min. 300 USD na miesiąc

 

Procedura aplikacyjna:

 • Umówienie się na spotkanie w biurze FOSTER i odbycie testu językowego ELTIS 2- 150 PLN lub iTEP – 2o USD
 • Podpisanie warunków uczestnictwa w programie
 • Wpłacenie opłaty wpisowej 1300 PLN na konto:

FOSTER
ING Bank Śląski S.A.
Konto: 88 1050 1012 1000 0090 3104 3855
WSZYSTKIE WPŁATY DOKONYWANE SĄ W ZŁOTÓWKACH

 • Wypełnienie aplikacji online i dostarczenie dokumentów wymaganych przez fundację
 • Wpłata pierwszej raty w wysokości 6 000 PLN
 • Wpłata drugiej raty – w zależności od terminu składania aplikacji
 • Wpłata opłaty SEVIS w wysokości 220 USD
 • Wystawienie przez Fundację formularza DS-2019
 • Rozpoczęcie procedury wizowej.Uczestnik wypełnia wniosek wizowy DS-160, uiszcza opłatę wizową 160 USD i umawia się na rozmowę wizową
 • Spotkanie informacyjne w Warszawie lub online tzw. Orientation przedwyjazdowe
 • Przydzielenie oferty rodziny goszczącej i szkoły średniej w USA. Deadline na potwierdzenie przez fundację placementu to 31 sierpnia
 • Wylot do USA najwcześniej 7-10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego
 • Rozpoczęcie roku szkolnego w USA (sierpień/wrzesień) lub semestru wiosennego (styczeń/luty)

Skontaktuj się!

W przypadku pytań dotyczących wyjazdu do USA, prosimy o kontakt:

+48 603 331 800
+ 48 603 331 800
(22) 331 00 50 wew 504
monika_nitczynska_foster