Wysyłając ten email zgadzam się z polityką prywatności.

  Rok Szkolny w USA

  Fundacja NorthWest Student Exchange (NWSE)

  Szkoła średnia w Usa z Fundacją NWSE

  Założona w 1987 roku, fundacja NWSE (NorthWest Student Exchange) jest międzynarodową organizacją zajmującą się programami wymiany jednostronnej i dwustronnej. Fundacja prowadzi wymianę nie tylko do USA, ale również z USA, przez co i młodzież amerykańska ma możliwość poznania kultury i systemu edukacji w innych krajach.

  NWSE dba o to, aby każdy uczeń podczas swojego pobytu miał zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo. Pieczę nad uczestnikami oprócz ich amerykańskich rodzin i szkół, stanowią również pracownicy fundacji. Taką funkcje pełni osoba lokalnego koordynatora, czyli osoba, która stanowi pierwszą pomoc w każdej sprawie i pozostaje w stałym kontakcie z uczniem.

  Główna siedziba fundacji mieści się w Seattle, ale nie znaczy to, że uczeń trafi do rodziny i szkoły w tej okolicy. Mimo, że statystycznie najwięcej placementów ma miejsce w Pn – Zach części USA, to zdarza się, że uczeń trafia do miasta w stanie Florida lub California.

  Co roku fundacja NWSE w ramach programu przyjmuje ściśle ograniczoną liczbę uczniów, dając im gwarancję, że każdy z nich będzie traktowany z uwagą i pełnym zaangażowaniem.

  Rodzina:

  Rodzina goszcząca (Host Family) z którą będzie mieszkał uczeń jest wybierana na podstawie szczegółowej weryfikacji. Każdy pełnoletni członek takiej rodziny musi posiadać zaświadczenie o niekaralności oraz posiadać listy rekomendacyjne od co najmniej dwóch osób dorosłych. Rodzina, która chce wziąć udział w programie wypełnia rozbudowaną aplikację na podstawie której, fundacja podejmuje decyzję o jej przyjęciu lub odrzuceniu.
  Uczestnictwo w programie High School nie wiąże się z żadnymi korzyściami materialnymi, dlatego rodziny, które chcą w nim wziąć udział muszą być odpowiednio uposażone, aby zapewnić utrzymanie dodatkowemu domownikowi – uczniowi z wymiany. W opcji 'Direct Placement’ można wskazać znajomą rodzinę amerykańską, która chciałaby gościć ucznia (rodzina nie może być spokrewniona z uczniem).

  Obowiązki ucznia:

  Rozpoczynając naukę w szkole średniej w USA, uczeń jednocześnie staje się członkiem rodziny, która zaprosiła go do swojego domu. Ma on te same przywileje, ale i obowiązki, co pozostali domownicy i powinien się z nich sumiennie wywiązywać. Do najczęstszych prac domowych młodzieży amerykańskiej należy: wyrzucanie śmieci, dbanie o porządek w swojej sypialni i łazience, wkładanie naczyń do zmywarki itp. innymi słowy – nic strasznego.
  Uczestnictwo w życiu domowym to jednak nie tylko wykonywanie prac domowych. Bardzo ważna jest kultura osobista, okazywanie szacunku domownikom i ich zwyczajom, a przede wszystkim pozytywne nastawienie!

  Szkoła:

  Najczęstszym typem szkół do których trafiają uczniowie, są szkoły publiczne. Fundacja zwraca szczególną uwagę, aby uczestnicy mieli zapewnione bezpieczeństwo,więc nie są to wielotysięczne zatłoczone szkoły wielkich miast, a mniejsze ośrodki szkolne na przedmieściach lub w małych miejscowościach.
  Uczniowie będący na programie wymiany mają takie same obowiązki szkolne co każdy uczeń amerykański – aktywne uczestnictwo w lekcjach, odrabianie prac domowych, branie udziału w testach i egzaminach semestralnych.
  W większości szkół jest pula przedmiotów obowiązkowych i pula przedmiotów do wyboru. Warto przed wyjazdem na program skonsultować ze swoją szkołą w Polsce, które z przedmiotów są preferowane i będą mogły być zaliczone po powrocie do kraju.
  Do przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich uczniów wyjeżdżających na program High School należy m.in : j. angielski, historia, matematyka, wychowanie fizyczne.

  Wymagania fundacji:

  • Jesteś uczniem/uczennicą szkoły średniej lub ostatniej klasy szkoły podstawowej i w momencie rozpoczęcia roku szkolnego w Stanach będziesz mieć ukończone 15 ale nie więcej niż 18 lat i 6 miesięcy ( data urodzenia: 10 marca,2006 – 1 sierpnia,2009).
  • Zdasz test językowy iTEP International (English Language Proficiency Test Online)
  • Twoja średnia ocen to co najmniej 4,00.
  • Jesteś osobą dojrzałą, posiadasz motywację, będziesz odnosić się z szacunkiem do Twojej nowej rodziny.
  • W amerykańskiej szkole średniej nie będziesz potrzebować kursu z języka angielskiego jako języka obcego, chyba, że przyznana Ci szkoła wyrazi na to wcześniejszą zgodę.
  • Nie ukończyłeś/ukończyłaś jeszcze szkoły średniej w Polsce

  Dokumenty potrzebne do fundacji NWSE:

  Wypełnienie aplikacji online, na którą składają się:

  • Wywiad lekarski (historia leczenia)
  • Dokumentacja medyczna: historia szczepień wraz z kopią oryginału karty szczepień, wywiad lekarski, historia leczenia
  • Wypis przedmiotów i ocen ze szkoły z ostatnich trzech lat i oceny z pierwszego semestru bieżącego roku szkolnego
  • Kserokopie oryginałów świadectw z ostatnich trzech lat i wykaz ocen z pierwszego semestru bieżącego roku szkolnego
  • Trzy Listy rekomendacyjne – od nauczycieli lub innych osób dorosłych nie będących członkami rodziny
  • Warunki udziału w programie – składają się z pięciu dokumentów:
   – Warunki udziału
   – Oświadczenie medyczne
   – Podróże po USA
  • Album ze zdjęciami
  • Kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem

   

  Koszt Programu 2024-25

  Poniższy cennik dotyczy opcji programu ’Direct placement’ czyli placement z własną rodziną goszczącą. W tej opcji można wskazać znajomą rodzinę amerykańską, która chciałaby gościć ucznia z wymiany. Rodzina nie może być spokrewniona z uczniem. Rodzina przechodzi taką samą weryfikację jak rodzina goszcząca, którą zapewnia fundacja w opcji programy 'Regular program’

   

  Długość Programu Data złożenia kompletnej aplikacji Cena Programu
  Rok Szkolny
  do 30/04/2024 8 600 USD
  Semestr jesienny
  do 30/04/20024 8 000 USD
  Semestr wiosenny do 30/09/2024 8 000 USD

   

  Pozostałe opłaty:

  • Test językowy ELTIS 2 – 150 PLN lub iTEP 20 USD
  • Opłata wpisowa -1 600 PLN
  • Opłata SEVIS 220 USD
  • Opłata wizowa 185 USD
  • Bilet lotniczy od 1 000 USD
  • Kieszonkowe – min. 300 USD na miesiąc

   

  Procedura aplikacyjna:

  • Umówienie się na spotkanie w biurze FOSTER i odbycie testu językowego ELTIS 2- 150 PLN lub iTEP – 2o USD
  • Podpisanie warunków uczestnictwa w programie
  • Wpłacenie opłaty wpisowej 1600 PLN na konto:

  FOSTER
  ING Bank Śląski S.A.
  Konto: 88 1050 1012 1000 0090 3104 3855
  WSZYSTKIE WPŁATY DOKONYWANE SĄ W ZŁOTÓWKACH

  • Wypełnienie aplikacji online i dostarczenie dokumentów wymaganych przez fundację
  • Wpłata pierwszej raty w wysokości 6 000 PLN
  • Wpłata drugiej raty – w zależności od terminu składania aplikacji
  • Wpłata opłaty SEVIS w wysokości 220 USD
  • Wystawienie przez Fundację formularza DS-2019
  • Rozpoczęcie procedury wizowej.Uczestnik wypełnia wniosek wizowy DS-160, uiszcza opłatę wizową 185 USD i umawia się na rozmowę wizową
  • Spotkanie informacyjne w Warszawie lub online tzw. Orientation przedwyjazdowe
  • Przydzielenie oferty rodziny goszczącej i szkoły średniej w USA. Deadline na potwierdzenie przez fundację placementu to 31 sierpnia
  • Wylot do USA najwcześniej 7-10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego
  • Rozpoczęcie roku szkolnego w USA (sierpień/wrzesień) lub semestru wiosennego (styczeń/luty)

  Skontaktuj się!

  W przypadku pytań dotyczących wyjazdu do USA, prosimy o kontakt: