Wysyłając ten email zgadzam się z polityką prywatności.

  studia w Australii

  Studia doktoranckie w Australii

  Professional Doctorate (Research)Torrens University Australia obejmuje szkolenie badawcze poprzez zajęcia i praktykę w sposób refleksyjny, co skutkuje zdobyciem nowej wiedzy poprzez badania. Higher Degree by Research to zaawansowany program studiów, który wymaga od kandydata prowadzenia niezależnych badań na określony temat w swojej dziedzinie, pod kierunkiem zespołu nadzorującego. Koncentruje się na podejmowaniu samodzielnych, niezależnych badań, które przyczyniają się do budowania wiedzy i teorii w danym zakresie.

  Studenci będą współpracować z przemysłem, rządem i partnerami społecznymi, aby znaleźć innowacyjne rozwiązania, które przyniosą korzyści biznesowi i społeczności na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym.
  Ten kurs jest odpowiedni dla studentów z wcześniejszym doświadczeniem zawodowym, aby zapewnić dobre zrozumienie mechaniki miejsca pracy i umiejętność rozwiązywania problemów w miejscu pracy na zaawansowanym poziomie. Jest skierowany do studentów, którzy preferują wyniki badań opartych na pracy.

  Kampus: Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Online
  Czas trwania kursu: full-time: 3 lata, part-time: 6 lat
  Data rozpoczęcia: 18 września 2023

  Więcej informacji tutaj.

  Rezultaty nauki

  • Wykazywanie systematycznego i krytycznego zrozumienia w zawodzie poprzez planowanie i generowanie znacznego i oryginalnego wkładu, który zwiększa wiedzę w zakresie praktyki zawodowej.
  • Syntetyzowanie, stosowanie i analizowanie istniejącej i nowej wiedzy, korzystając z krytycznego myślenia, umiejętności cyfrowych i rozwiązywania problemów, aby opracować nowe koncepcje dla zaawansowanej praktyki zawodowej.
  • Krytyczna ocena szerokiej gamy podejść i metod badawczych oraz wybieranie odpowiedniej metodologii badawczej i metody do przeprowadzenia projektu badawczego.
  • Planowanie i wykonywanie etycznych badań, które wykazują zdolność do samodzielnego określenia zakresu, projektowania i prowadzenia projektów badawczych.
  • Używanie odpowiednich i spójnych metod komunikacyjnych, aby zgłaszać, prezentować, publikować i rozpowszechniać dane badawcze i wyniki wśród rówieśników i społeczności.
  • Wykazywanie autonomii, autorytatywnego osądu i przywództwa w badaniach w miejscu pracy i zaawansowanej praktyce zawodowej.

  Przedmioty

  Ten kurs obejmuje 8 podstawowych przedmiotów i 1 przedmiot do wyboru.

  Przedmioty podstawowe:

  • Przegląd literatury krytycznej
  • Opracowanie propozycji badawczej
  • Metodologia i projektowanie
  • Wstępna praca badawcza
  • Komunikat badawczy
  • Wiodąca innowacja badawcza i komercjalizacja
  • Projektowanie przyszłości
  • Badania i innowacje

  Przedmioty do wyboru:

  • Biostatystyka
  • Jakościowe metody badawcze dla zdrowia publicznego
  • Statystyka decyzji finansowych
  • Ocena programu i badania w działaniu
  • Zaawansowane metody badawcze w działaniu

  Możliwości zawodowe

  Absolwenci Professional Doctorate (Research) mają przed sobą świetlaną przyszłość. Będą oni gotowi do rozpoczęcia kariery w badaniach i analizach w rządzie, szkolnictwie wyższym, ośrodkach badawczych i przedsiębiorstwach prywatnych. Absolwenci wykazujący się przywództwem intelektualnym, znajdą zatrudnienie w następujących obszarach:

  • Badania polityki
  • Projekty badawcze
  • Badania i Rozwój
  • Badania akademickie
  • Doradztwo branżowe i rządowe
  • Dalsze studia, w tym doktorat

  Kryteria przyjęcia

  • Akademicki IELTS 6.5 (bez pasma mniejszego niż 6.0) lub równoważny (TOEFL, CAE lub PTE)
  • Siedmioletnia praktyka na zaawansowanym poziomie na odpowiedzialnym stanowisku lub pięcioletnia praktyka na stanowisku kierowniczym i obecnie na wpływowym stanowisku w wybranym zawodzie lub bogaty dorobek kierowniczy w miejscu pracy lub w praktyce zawodowej
  • Australijski tytuł magistra lub zagraniczny odpowiednik

  Jak wygląda proces aplikacji?

  Pierwszym krokiem w procesie składania wniosków jest złożenie wyrażenia zainteresowania (EOI). Dokument ten należy wypełnić w całości. EOI jest okazją do wykazania się zdolnościami akademickimi, umiejętnością wykonywania poleceń i dbałością o szczegóły. Niekompletne wnioski i EOI zostaną odrzucone.

  EOI należy przesłać na adres [email protected] wraz z następującą dokumentacją uzupełniającą:

  • Oficjalne i poświadczone kopie wszystkich transkrypcji akademickich (w tym ofert kursów i wyników) oraz certyfikatów uzyskanych z wszelkich ukończonych kursów licencjackich i podyplomowych
  • Dowód obywatelstwa
  • Dowód znajomości języka angielskiego (jeśli dotyczy)

  Jeśli ubiegasz się o doktorat:

  • kopie lub linki do wszelkich publikacji badawczych, których jesteś autorem (w języku angielskim)
  • Aktualne CV.

  EOI to ocena przesiewowa mająca na celu ustalenie:

  • Twojego poziom pisania akademickiego
  • Twojej zdolność do przesłuchiwania literatury
  • Dopasowania obszaru projektu do docelowych projektów TUA
  • Twojej umiejętność postępowania zgodnie z instrukcjami i rozwiązywania problemów oraz
  • Twojego zrozumienie aktualnej literatury i możliwości badawczych

  Kiedy otrzymamy Twój EOI, Twoje kwalifikacje akademickie zostaną ocenione w pierwszej kolejności. Jeśli spełniłeś akademickie kryteria wejścia, jakość twojego EOI zostanie oceniona na podstawie kryteriów wymienionych powyżej.

  Opóźnione lub niekompletne EOI, w tym EOI przesłane z niewystarczającą dokumentacją, nie będą oceniane. Jeśli EOI zostanie zatwierdzony, poprosimy o dwustronicową propozycję badawczą. Propozycja badawcza powinna rozwijać twój EOI, dalej rozwijając twój pomysł badawczy i proponowaną metodologię. Aby upewnić się, że Twoja propozycja spełnia standardy wymagane do przyjęcia, sugerujemy research badań w wybranym przez Ciebie obszarze, upewnienie się, że Twoja propozycja jest oparta na badaniach i że zidentyfikowano wyraźne luki w przyszłych badaniach. Oceniona zostanie również siła i jakość Twojej propozycji badawczej, a także zostanie określona dostępność przełożonego.

  Informujemy, że Zgłoszenia zainteresowania i Propozycje badawcze są przeprowadzane za pomocą oprogramowania, które identyfikuje wskaźniki podobieństwa do innych przesłanych i opublikowanych prac. Jeśli Twoje zgłoszenie zwróci wysoki współczynnik podobieństwa, nie zostanie zaakceptowane i nie będziemy sprawdzać żadnych ponownych zgłoszeń. Wnioski mogą zostać odrzucone na każdym etapie procesu aplikacyjnego z różnych powodów, od niespełnienia wymagań wstępnych po niezdolność uczelni do nadzorowania projektu. Zapewniamy, że dołożono wszelkich starań, aby dokładnie przejrzeć i uwzględnić wszystkie wnioski.

  Więcej informacji dotyczących aplikacji znajdziesz tutaj.

  Podobne kursy

  Graduate Certificate of Research Studies
  Więcej informacji tutaj.

  Graduate Diploma of Research Studies
  Więcej informacji tutaj.

  Master of Philosophy
  Więcej informacji tutaj.

  Doctor of Philosophy
  Więcej informacji tutaj.

  Skontaktuj się!

  W przypadku pytań dotyczących wyjazdu do Australii, prosimy o kontakt: