Wysyłając ten email zgadzam się z polityką prywatności.

  Au Pair

  Nanny Australia

  Program „Nanny Australia” skierowany jest do osób odważnych i ciekawych świata, które w łatwy i szybki sposób pragną nauczyć się języka angielskiego, jednocześnie poznając kulturę tego kraju.
  Podczas pobytu w Australii niania mieszka z rodziną goszczącą (opcja „live in”).
  Do podstawowych obowiązków niani należy opieka nad dziećmi oraz wykonywanie drobnych prac domowych. W trakcie trwania programu obowiązkowa jest nauka w collegu. Możliwe są wyjazdy na okres od 6 miesięcy do 1,5 roku z opcją przedłużenia wizy. Uczestnicy mieszkają w Sydney i okolicy.

  Kandydaci pragnący wziąć udział w programie "Nanny Australia" powinni spełniać następujące wymagania

  1. Wiek pomiędzy 18 a 35 rokiem życia.
  2. Znajomość język angielski na poziomie średniozaawansowanym. Jeżeli nie znają Państwo j. angielskiego na wymaganym poziomie należy najpierw wziąść udział w programie Kurs językowy i praca,. Po jego ukończeniu bedzięcie mogli zapisać sie na miejscu w Sydney na program Nanny Australia.
  3. Ukończona szkoła zawodowa, średnia lub studia.
  4. Referencje od dwóch rodzin, które potwierdzają przynajmniej 6-miesięczną pracę z dziećmi.

  Długość trwania programu

  Od 6 miesięcy do 2 lat z opcją przedłużenia wizy i pobytu w Australii w czym pomaga nasze biuro w Sydney.

  Miejsce wyjazdu

  Sydney i okolice.

  Zasady programu "Nanny Australia"

  1. Uczestnik może pracować w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku.
  2. Wynagrodzenie wynosi 180$ AUD – 300$ AUD na tydzień (płatne gotówką).
  3. Istnieje możliwość podjęcia dodatkowej pracy w czasie weekendu (15-20 $ AUD na godzinę np. przy sprzątaniu).
  4. Uczestnik samodzielnie pokrywa koszt nauki w collegu (niektóre rodziny pokrywają część kosztów).
  5. W trakcie trwania programu uczestnik ma zapewnione 4 tygodnie bezpłatnego urlopu, w tym okresie można podjąć inną pracę.
  6. Uczestnicy wyjeżdżają na wizie studenckiej, która pozwala na podjęcie legalnej pracy.
  7. Zakup biletu lotniczego należy do Uczestnika.
  8. Uczestnik programu jest zobowiązany do wykupienia kursu pierwszej pomocy, który kosztuje 80 $ AUD. Kurs ten organizowany jest po przyjeździe do Sydney.
  9. Uczestnik otrzymuje propozycję rodziny goszczącej w okresie od 3 miesięcy do 2 tygodni przed datą rozpoczęcia nauki.

  Rodzina goszcząca zapewnia

  1. Odbiór z lotniska.
  2. Oddzielny pokój, wyżywienie, w niektórych przypadkach również samochód.
  3. Pomoc w założeniu konta bankowego oraz uzyskaniu numeru podatkowego.
  4. Pomoc w nagłych przypadkach jak: wypadek, nagła potrzeba skontaktowania się z rodziną, wcześniejszy wyjazd do Polski.
  5. Pomoc w znalezieniu dodatkowej pracy.

  Wymagane dokumenty

  1. Cv w języku polskim
  2. Referencje, potwierdzające pracę z dziećmi.
  3. Zaświadczenie o niekaralności.
  4. List do rodziny goszczącej w języku angielskim, w którym uczestnik przedstawia siebie oraz motywy wyjazdu do Australii.
  5. Zdjęcia potwierdzające pracę z dziećmi.

  Procedura zgłoszeniowa

  1. Kandydaci powinni zgłosić się do biura 3- 5 miesięcy przed planowaną datą rozpoczęcia nauki.
  2. Rodzina goszcząca przeprowadza rozmowę telefoniczną z kandydatem (jej koszt ponosi rodzina).

  Obowiązki Uczestnika programu

  1. Opieka nad dziećmi.
  2. Wykonywanie podstawowych prac domowych, np. przygotowywanie posiłków dla dzieci oraz sprzątanie mieszkania.
   Odwożenie dzieci do szkoły.

  Koszt programu

  Jednorazowa opłata (placement fee) – 399 $ AUD.

  Skontaktuj się!

  W przypadku pytań dotyczących wyjazdu do Australii, prosimy o kontakt: