Wysyłając ten email zgadzam się z polityką prywatności.

  Rok Szkolny w USA

  Słowniczek - High School USA

  High School - słowniczek programowych zwrotów i wyrażeń

  Wraz z podjęciem decyzji o przystąpieniu do programu każdy z uczestników oraz jego rodzice zostają postawieni przed koniecznością odnalezienia się w nowym słownictwie jakie związane jest z programem High School.
  Aby ułatwić naszym uczestnikom zmagania z dokumentami oraz wymogami programowymi stworzyliśmy słowniczek najczęściej stosowanych zwrotów wraz z wyjaśnieniem co one oznaczają.
  Znajomość tych zwrotów i określeń znacznie ułatwi nie tylko procedurę aplikacyjną ale również komunikację z koordynatorem programu z naszego biura.

  Miłej lektury!

  High School– amerykańska szkoła średnia.

  Placement – ulokowanie ucznia w amerykańskiej szkole i z amerykańską rodziną goszczącą np.”Informacja o placemencie przyjdzie z Fundacji najpóżniej do dnia 31 sierpnia”.

  Host Family– amerykańska rodzina goszcząca z którą uczestnik programu będzie mieszkał podczas swojego pobytu w USA. W skład rodziny wchodzi co najmniej jedna osoba dorosła.

  Orientation – spotkanie informacyjne wprowadzające uczestnika oraz jego opiekunów w zasady programu, warunki uczestnictwa oraz podstawy funkcjonowania w USA.

  Lokalny Koordynator – jest to opiekun i koordynator programu High School w danej lokalizacji. Osoba lokalnego koordynatora dba o kilkoro uczniów z wymiany, którzy mieszkają w danej okolicy, stanowi dla uczniów główne źródło informacji oraz raz w miesiącu organizuje spotkania integracyjne.

  Fundacja sponsorująca – organizator programu w USA. Fundacja sponsorująca jest to organizacja uprawniona do tego, aby koordynować program, przyjmować uczestników, werbować i weryfikować przyszłe rodziny goszczące i szkoły. Fundacje zapewniają uczestnikom ubezpieczenie medyczne oraz wystawiają formularz DS-2019, który stanowi podstawę do ubiegania się o wize J-1.

  DS-2019 – jest to dokument potwierdzający Twoje przyjęcie na program oraz uprawniający do ubiegania się o wizę J-1 i późniejszy wjazd na terytorium USA. Dokument ten potwierdza również, że masz odpowiednie środki na pobyt w USA (gwarantem tych środków jest właśnie Fundacja Sponsorująca) oraz wyznacza daty trwania Twojego programu. Pod żadnym pozorem nie wolno go zgubić!!!

  Wiza J-1 – (Exchange J1 Visa) jest wizą zakwalifikowaną jako nieimigracyjna, przeznaczoną dla osób uczestniczących w programach wymian międzynarodowych, i jako taka może być otrzymana tylko poprzez zatwierdzone przez rząd amerykański organizacje sponsorujące.

  Grace Period – jest to 30-dniowy okres czasu, który masz do swojej dyspozycji już po zakończeniu programu zanim będziesz musiał/a opuścić terytorium USA.

  SEVIS – (Student and Exchange Visitor Information System) to system on-line, który umożliwia monitorowanie i dostęp do najważniejszych informacji o wszystkich uczestnikach programów na wizach F, M i J. System umożliwia wszystkim zainteresowanym podmiotom (Departament Stanu, fundacje sponsorujące, Urząd Imigracyjny, etc.) dostęp do najważniejszych danych. Logowanie do SEVISU jest obowiązkowe i niestety kosztuje – 220 USD (wiza J-1) lub 350 USD (wiza F-1).

   

   

   

  Skontaktuj się!

  W przypadku pytań dotyczących wyjazdu do USA, prosimy o kontakt: