Wysyłając ten email zgadzam się z polityką prywatności.

  angielski i praca

  Kursy Cambridge

  Kursy Cambridge (FCE, CAE)

  1. Kurs CAE

  Najbardziej popularny angielski certyfikat na poziomie zaawansowanym. W czasie kursu studenci poruszają tematy dotyczące wszystkich aspektów życia. Kurs prowadzony jest bardzo intensywnie, pod kątem kończącego go egzaminu.
  Certyfikat CAE jest certyfikatem wydawanym prze Cambridge University i jest uznawany oraz ceniony na całym świecie. Pracodawcy, uniwersytety i instytucje rządowe uznają oficjalnie CAE jako potwierdzenie zaawansowanej znajomości języka angielskiego. Nasze kursy przygotowujące do egzaminu Cambridge English na poziomie Advanced (CAE) pomagaja na zdaniu egzaminu na wysokim poziomie.

  Egzamin CAE składa się z następujących części:
  Reading, Use of English – czytanie ze zrozumieniem tekstów które mają około ok. 3 000 słów. Razem z czytaniem zdający pisze również część gramatyczno-leksykalną.
  Writing – należy stworzyć własne teksty w języku angielskim na zadane tematy. Typy wypracowań do napisania to: notatka, list oficjalny, list nieoficjalny, praca na konkurs, raport, propozycja, rozprawka, artykuł, opowiadanie, recenzja.
  Listening – słuchanie 4 nagrań, każde odtwarzane dwukrotnie. Zadanie polega na wybraniu poprawnej odpowiedzi (z czterech możliwych) na pytania związane z usłyszanym nagraniem. Trwa ok. 40 minut.
  Speaking – egzamin z mówienia podzielony jest na na 4 części: krótka konwersacja z egzaminatorem, opis materiałów stymulujących, dialog pomiędzy zdającymi na podstawie materiału stymulującego, dyskusja na temat związany z częścią trzecią.

  2. Kurs FCE

  Certyfikat FCE jest uznawanym na całym świecie dokumentem, wydawanym prze Cambridge University. Wielu pracodawców wymaga w procesie rekrutacyjnym od kandydatów, ubiegających się o pracę, certyfikatu FCE jako potwierdzenia znajomości języka angielskiego.
  First Certificate in English (FCE) – wydawany jest bezterminowo przez University of Cambridge na podstawie testu złożonego z czterech części:

  Reading, Use of English – czytanie ze zrozumieniem oraz test gramatyczny z zastosowania struktur językowych które trwają 1 godzinę i 45 minut.
  Writing – pisanie które zajmuje 1 godzinę i 20 minut.
  Listening – słuchanie około 40 minut.
  Speaking – mówienie czas podczas egzaminu to około 14 minut.
  Za każdą część egzaminu można uzyskać po tyle samo punktów, 40 za każdą część, w sumie 200. Każdy kto chce otrzymać ocenę C musi zdobyć co najmniej 60% z każdego komponentu.

  Szkoła języka angielskiego - Kaplan International Colleges

  Akredytacje: szkoła spełnia najwyższe standardy w zakresie organizacji nauki języka angielskiego i posiada akredytacje Australijskiego Departamentu Edukacji w zakresie CRICOS, ELICOS i NEAS. Szkoła jest również członkiem English Australia oraz ACPET.
  Studenci: pochodzą z ponad 43 krajów świata m. innymi z Brazylii, Niemiec, Japonii, Finlandii, Płd. Korei, Peru, Rosji, Kolumbii, Tajlandii oraz Chile.
  Nauka: zajęcia prowadzone są w grupach od 8 do 15 studentów.
  Lokalizacja: szkoła znajduje się w centrum Sydney.
  Nauczyciele: absolwenci uniwersytetów australijskich, brytyjskich oraz amerykańskich, posiadający wysokie kwalifikacje oraz międzynarodowe doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego. Dzięki wysokiej jakości nauczania, oraz bogatej ofercie, Kaplan uważany jest za jedną z najlepszych szkół językowych w Australii.
  Certyfikat: po ukończeniu nauki studenci otrzymują certyfikat ukończenia kursu. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych kursów na miejscu.

  Film o Kursach Cambridge (FCE, CAE) w Sydney

  Ceny kursów CAE I FCE 2024

  Daty rozpoczęcia Ilość godzin tygodniowo Czas trwania Cena katalogowa Specjalna cena
  Prosimy pytać w biurze Foster 21 godzin (35 lekcji) od poniedziałku do piątku 10 tygodni

  12 tygodni

  3 200 $ AUD

  3 840 $ AUD

  2 400 $ AUD

  3 880 $ AUD

  Opłata rejestracyjna: 260 $ AUD
  Materiały do nauki: 15 $ AUD za tydzień

  Dodatkowe informacje

  Skontaktuj się!

  W przypadku pytań dotyczących wyjazdu do Australii, prosimy o kontakt: