Wysyłając ten email zgadzam się z polityką prywatności.

  Rok Szkolny w USA

  Najczęstsze pytania

  Najczęstsze pytania - Program High School (wiza J-1)

  1. Czy istnieją jakieś możliwość uzyskania stypendium na taki wyjazd?

  Istnieją różne organizacje polonijne i podobne, które mają w swoim statucie finansowanie takich programów, natomiast ani Fundacje Sponsorujące (czyli organizujące program), ani biura/agenci pośredniczący nie zajmują się pozyskiwaniem takich funduszy.

  2. Czy na Programie High School USA  można zdawać maturę?

  Wszystko zależy od szkoły, w której uczy się dany uczeń. Amerykańskim odpowiednikiem amatury jest egzamin SAT, ACT lub GED- jest to egzamin, który umożliwia studiowanie na uczelniach amerykańskich jak również jest honorowany w większości krajów europejskich i na niektórych uczelniach w Polsce (prawo nie nakazuje uczelniom honorowania zagranicznych świadectw dojrzałości – w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” autorzy zaznaczyli jednak, że każda uczelnia ma pod tym względem pełną autonomię).
  Co się tyczy programu, to niestety fundacje nie gwarantują takiej możliwości i nie powinna być to główna motywacja wyjazdu (jeśli uczeń będzie naciskał, że chodzi my o zdawanie matury w USA i jest to główny cel jego uczestnictwa w programie, może zostać skreślony z programu).

  Jeśli jednak zależy Ci na uzyskaniu High School Diploma proponujemy udział w Programie Szkoła średnia na wizie F-1 (program premium). Program ten daje opcje wyboru konkretnej szkoły i szanse na uzyskanie High School Diploma.

  3. Jaką mam pewność, że rodzina u której córka będzie mieszkała przez cały rok, będzie dobrą rodzina/ Na jakiej podstawie wybierane są te rodziny?

  O rodzinie goszczącej dla ucznia decyduje tylko i wyłącznie fundacja sponsorująca. wszystkie rodziny, które chcą gościć u siebie ucznia z zagranicy zgłaszają się do programu dobrowolnie i nie otrzymują od fundacji żadnych pieniędzy ani innych profitów. Każda rodzina musi spełnić szereg wymagań (m.in ekonomicznie być w stanie utrzymać takiego ucznia). Oprócz tego prowadzona jest tzw. weryfikacja , czyli rodziny sprawdzane są pod względem niekaralności; przeprowadzany jestwywiad środowiskowy oraz wizyta przedstawiciela fundacji w domu rodziny.
  Oczywiście nie da się w 100% przewidzieć, czy rodzina okaże się idealnym środowiskiem dla ucznia.
  Jeśli w komunikacji rodzina-uczeń pojawią się problemy i nie ma szans na ich poprawę (jest to weryfikowane po wielu próbach mediacji ze strony fundacji i lokalnego koordynatora), wówczas uczeń będzie miał zmieniona rodzinę (aczkolwiek jest to proces skomplikowany i czasochłonny.

  4. Czy aby wyjechać na program muszę uzyskać zgodę obojga rodziców? Rodzice są w separacji/rozwiedzeni.

  Jeśli uczeń mieszka tylko z jednym z rodziców i nie ma możliwości uzyskania podpisów drugiego rodzica, to fundacja może w drodze wyjątku zaakceptować jego aplikacje. W każdym innym wypadku wymagana jest zgoda obojga rodziców.

  5. Kiedy dowiem się do jakiej szkoły będę chodzić oraz gdzie mieszka moja rodzina goszcząca.

  W świetle przepisów Amerykańskiego Departamentu Stanu fundacje mają czas na poinformowanie ucznia do dnia 31 sierpnia (w przypadku wyjazdu na program 10-cio miesięczny). Zazwyczaj informacja o placemencie (placement- ulokowanie ucznia w szkole i rodzinie) przychodzi w lipcu i sierpniu.

  6. Chciałabym jechać na program z koleżanką. Czy możemy mieszkać u jednej rodziny?

  Nie. Podstawową ideą tego programu jest wymiana kulturalna i praktyktyczna nauka języka. Fundacja nie ulokuje dwóch osób z tego samego kraju w tej samej rodzinie goszczącej a nawet w szkole czy mieście.

  7. Czy można przedłużyć wymianę w USA na wizie J-1 w tej samej szkole?

  Nie. Wiza przyznawana jest na maksymalnie jeden rok szkolny (do 10 miesięcy) wiec nie można kontynuować nauki w szkole średniej na tej samej wizie.  Wyjątkiem jest semestr jesienny – taki program program można przedłużyć na kolejny semestr (semestr wiosenny) pod warunkiem uzyskania zgody rodziny goszczącej i szkoły amerykańskiej oraz Fundacji.

  8. Chciałabym przedłużyć program na kolejny rok – czy to możliwe?

  Tak. Można kontynuować naukę na wizie F-1 w szkole prywatnej lub publicznej. Konieczna jest zmiana programu na opcje Premium.


  Skontaktuj się!

  W przypadku pytań dotyczących wyjazdu do USA, prosimy o kontakt: