Wysyłając ten email zgadzam się z polityką prywatności.

  nauka i praca

  Project Management

  Diploma in Project Management

  Rozwijaj umiejętności techniczne, przywódcze i strategiczne w zakresie strategii biznesowej wymagane do przeniesienia projektu na kolejne fazy cyklu życia. Rozbuduj zrozumienie zasad zarządzania projektami i ich związku z ośmioma domenami wydajności projektu zgodnie z Project Management Body of Knowledge (PMBOK). W tym programie poznasz takie tematy, jak zarządzanie zakresem projektu i zmianami, tworzenie planów projektów, zrozumienie zarządzania personelem i ryzykiem, podejścia klasyczne i zwinne, wyznaczanie celów i inne umiejętności. Program przygotuje Cię do egzaminu Certified Associate in Project Management (CAPM).

  Dyplom z zarządzania projektami może otworzyć dynamiczne możliwości kariery w różnych branżach, przy czym oczekuje się, że do 2027 roku prawie 87 milionów ludzi będzie pracować na stanowiskach związanych z zarządzaniem projektami na całym świecie.

  Dlaczego warto wybrać Project Management

  • Dowiedz się o etapach zarządzania projektami w pełnym cyklu i rozwijaj umiejętności zawodowe, które można przenieść do dowolnej branży i będą wspierać Twój sukces i rozwój w różnych rolach.
  • Rozwijaj swoje kanadyjskie doświadczenie w pracy, aby uzyskać dodatkową przewagę w zatrudnieniu po ukończeniu studiów.
  • Uzyskaj spersonalizowane wsparcie w rozwijaniu kariery od naszego zespołu doradców ds. współpracy, który rozwinął silne powiązania z organizacjami partnerów branżowych.
  • Zapoznaj się z zasobem wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK), uznanym zestawem standardowej terminologii i praktyk stosowanych w zarządzaniu projektami.
  • Poznaj zarówno klasyczne, jak i nowoczesne podejścia do zarządzania projektami oraz odkryj zalety i przypadki użycia każdego z nich.
  • Ucz się od ekspertów branżowych w zarządzaniu projektami.
  • Przygotuj się do egzaminu Certified Associate in Project Management (CAPM) — studenci, którzy zdadzą egzamin, uzyskają uznawane na całym świecie kwalifikacje.

  Info o kursie

  • Pozwolenia na pracę: 116 tygodni.
  • Czas trwania programu: Evening 116 weeks (50 weeks study + up to 14 weeks scheduled breaks + 50 weeks co-op placement).
  • Długoś kursu Diploma in Project Management: Evening 50 weeks study.
  • Stanowiska pracy po kursie: Project Manager (or Junior Project Manager), Project Administrator, Project Coordinator, Project Team Leader.
  • Kampus: Vancouver.
  • Wymagania językowe: Intermediate 4 (Equivalent to TOEFL iBT: 60, IELTS: 6.0) lub ukończenie co najmniej trzech pełnych lat nauki w szkole średniej lub policealnej, w której jedynym językiem wykładowym jest język angielski.
  • Wymagania akademickie: dyplom ukończenia szkoły średniej lub jej odpowiednik.
  • Daty: 2024 – Evening: Jan 29, Mar 25, May 21, Jul 15, Sep 9, Nov 4.
  • Cena: informacje o kosztach dostępne są tutaj.

  Praca podczas nauki

  W Greystone College praktyki są ważną częścią ogólnego programu studiów i są wymagane do pomyślnego ich ukończenia. Dzięki naszemu szkoleniu wspierającemu, większość studentów z powodzeniem znajduje własne praktyki, ale dla tych, którzy potrzebują dodatkowej pomocy, gwarantujemy do 2 rozmów kwalifikacyjnych na stanowiska związane z obszarem studiów. Przygotowujemy studentów do samodzielnego znajdowania odpowiednich staży dzięki indywidualnemu wsparciu naszych eksperckich zespołów doradczych ds. współpracy oraz kursowi umiejętności w zakresie pośrednictwa pracy, który uczy uczniów, gdzie i jak znaleźć pracę, pisania resume oraz umiejętności przydatnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  Co-op Education to popularne podejście do praktycznego uczenia się w kanadyjskim systemie edukacji. Programy Co-op  łączą studia akademickie z pracą, aby pomóc Ci zdobyć doświadczenie w pracy i rozpocząć budowanie sieci kontaktów z pracodawcami w trakcie studiów. W Greystone College studenci Co-op i Practicum mają dostęp do naszej rozległej sieci pracodawców i niezrównane wsparcie naszego doświadczonego zespołu doradców ds. współpracy, aby pomóc Ci znaleźć odpowiednią pracę.

  Byli studenci Greystone College Business znaleźli pracę w:

  • Club 16
  • Steve Nash Fitness
  • JW Research Ltd.
  • U-Haul Moving & Storage
  • Ikea
  • Container World
  • IA Financial
  • Banks like TD, CIBC & Scotiabank
  • Impark
  • PhoneBox
  • Edvisor
  • CJ Logistics
  • Alliance Building Management
  • Cypress Accommodations
  • Amazon
  • Sinobec

  Skontaktuj się!

  W przypadku pytań dotyczących wyjazdu do Kanady, prosimy o kontakt: