Wysyłając ten email zgadzam się z polityką prywatności.

  nauka i praca

  Data Analyst

  Diploma in Data Analytics

  Poznaj najnowocześniejsze metodologie, wiedzę i narzędzia w dziedzinie analizy danych i zdobądź umiejętności, dzięki którym możesz zostać zatrudniony po ukończeniu studiów. W tym programie zdobędziesz wiedzę na temat wiodących na rynku technologii analizy danych, w tym Excel, Power BI, SQL i Python. Dowiedz się, jak przetwarzać, analizować i prezentować dane, aby odpowiedzieć na kluczowe pytania oraz wspierać komunikację biznesową i podejmowanie decyzji. Ugruntuj swoje umiejętności techniczne, analityczne i biznesowe poprzez praktyczne ćwiczenia i końcowy projekt. Dyplom z analizy danych może otworzyć możliwości kariery w niemal każdej branży.

  Dlaczego warto wybrać Diploma in Data Analytics

  • Dzięki temu praktycznemu programowi szkoleniowemu szybko znajdziesz się na stanowisku analityka danych o wysokim potencjale zarobkowym.
  • Zbuduj płynność analizy danych i wykorzystuj ją do rozwiązywania najciekawszych problemów świata, dzięki dynamicznym umiejętnościom, które można dostosować do różnych branż i zainteresowań.
  • Ucz się w zaledwie 20 tygodni w akademickiej części programu.
  • Wybierz co-op, aby zbudować swoje kanadyjskie doświadczenie, aby uzyskać dodatkową przewagę w zatrudnieniu po ukończeniu studiów.
  • Uzyskaj spersonalizowane wsparcie w poszukiwaniu kariery i umieszczeniu w kooperacji od naszego zespołu doradców ds. współpracy, który ma silne powiązania z organizacjami partnerów branżowych.
  • Zdobądź wszechstronną wiedzę na temat standardowych technologii danych i narzędzi programistycznych, w tym Excel, Power BI, SQL i Python.
  • Ucz się od ekspertów z branży technologicznej z doświadczeniem na stanowiskach analityka danych.
  • Program nauczania opracowany przez naszego partnera Wawiwa, doświadczoną firmę opracowującą programy techniczne o globalnym doświadczeniu.
  • Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie; jednak podstawowe umiejętności Excela są zalecane!

  Info o kursie

  • Pozwolenia na pracę: Morning 48 weeks.
  • Czas trwania programu: Morning 48 weeks (20 weeks study + up to 8 weeks scheduled breaks + 20 weeks co-op placement).
  • Długoś kursu Diploma in Data Analytics: Morning 20 weeks study.
  • Stanowiska pracy po kursie: Internet Site Developer, Web Developer, Web Manager, Web Programmer, Website Developer, Webmaster, Electronic Business Website Developer.
  • Kampus: Vancouver.
  • Wymagania językowe: Intermediate 3  ((Equivalent to TOEFL iBT: 46, IELTS: 5.5) lub ukończenie co najmniej trzech pełnych lat nauki w szkole średniej lub policealnej, w której jedynym językiem wykładowym jest język angielski.
  • Wymagania akademickie: dyplom ukończenia szkoły średniej lub jej odpowiednik.
  • Daty: 2024 – Jan 2, Mar 25 (with 8 week summer break), Aug 12, Nov 4
  • Cena: informacje o kosztach dostępne są tutaj.

  Praca podczas nauki

  W Greystone College praktyki są ważną częścią ogólnego programu studiów i są wymagane do pomyślnego ich ukończenia. Dzięki naszemu szkoleniu wspierającemu, większość studentów z powodzeniem znajduje własne praktyki, ale dla tych, którzy potrzebują dodatkowej pomocy, gwarantujemy do 2 rozmów kwalifikacyjnych na stanowiska związane z obszarem studiów. Przygotowujemy studentów do samodzielnego znajdowania odpowiednich staży dzięki indywidualnemu wsparciu naszych eksperckich zespołów doradczych ds. współpracy oraz kursowi umiejętności w zakresie pośrednictwa pracy, który uczy uczniów, gdzie i jak znaleźć pracę, pisania resume oraz umiejętności przydatnych podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  Co-op Education to popularne podejście do praktycznego uczenia się w kanadyjskim systemie edukacji. Programy Co-op  łączą studia akademickie z pracą, aby pomóc Ci zdobyć doświadczenie w pracy i rozpocząć budowanie sieci kontaktów z pracodawcami w trakcie studiów. W Greystone College studenci Co-op i Practicum mają dostęp do naszej rozległej sieci pracodawców i niezrównane wsparcie naszego doświadczonego zespołu doradców ds. współpracy, aby pomóc Ci znaleźć odpowiednią pracę.

  Byli studenci Greystone College Business znaleźli pracę w:

  • iRestify
  • The Raw Office
  • Fanique
  • CGI
  • Global step

  Skontaktuj się!

  W przypadku pytań dotyczących wyjazdu do Kanady, prosimy o kontakt: