Wysyłając ten email zgadzam się z polityką prywatności.

  Rok Szkolny w USA

  Fundacja Nacel Open Door

  Fundacja Nacel

  Fundacja Nacel Open Door rozpoczęła organizowanie programu High School USA w 1964 roku. Ma swoich przedstawicieli w ponad 35 państwach. NACEL jest wpisane do rejestru Departamentu Stanu jako oficjalny sponsor. Siedziba NACEL mieści się w Saint Paul w stanie Minnesota, ale zakres ich działalności obejmuje całe Stany Zjednoczone.

  Rodzina:

  Rodzina goszcząca (Host Family) z którą będzie mieszkał uczeń jest wybierana na podstawie szczegółowej weryfikacji. Każdy pełnoletni członek takiej rodziny musi posiadać zaświadczenie o niekaralności oraz listy rekomendacyjne od co najmniej dwóch osób. Rodzina, która chce wziąć udział w programie wypełnia rozbudowaną aplikację, na podstawie której fundacja podejmuje decyzję o jej przyjęciu lub odrzuceniu.
  Uczestnictwo w programie High School nie wiąże się z żadnymi korzyściami materialnymi, dlatego rodziny, które chcą w nim wziąć udział muszą być odpowiednio uposażone, aby zapewnić utrzymanie dodatkowemu członkowi rodziny – uczniowi z wymiany.
  Rodzina goszcząca składa się z co najmniej jednej osoby dorosłej.

  Obowiązki ucznia:

  Rozpoczynając naukę w szkole średniej w USA, uczeń jednocześnie staje się członkiem rodziny, która zaprosiła go do swojego domu. Ma on te same przywileje i obowiązki, co pozostali domownicy.
  Uczestnictwo w życiu domowym to nie tylko obowiązki – bardzo ważna jest kultura osobista, okazywanie szacunku domownikom i im zwyczajom, a przede wszystkim pozytywne nastawienie.
  Uczestnik wymiany nie może zrobic Prawa Jazdy podczas trwania programu.

  Szkoła:

  Uczniowie na wymianie mają takie same obowiązki szkolne, co uczniowie amerykańscy – aktywne uczestnictwo w lekcjach, odrabianie prac domowych, udział w testach i egzaminach.
  W większości szkół jest pula przedmiotów obowiązkowych i pula przedmiotów do wyboru.
  Warto przed wyjazdem na program skonultować się ze swoją szkołą w Polsce, które z przedmiotów są preferowane i będą mogły być zaliczone po powrocie do kraju.
  Do przedmiotów obowiązkowych dla wszystkich uczniów wyjeżdżających na program High School należą m.in. język angielski, historia, matematyka, wychowanie fizyczne.
  Większośc szkół oferuje szeroką gamę przedmiotów i sportów dodatkowych. Pamiętaj jednak, że zapisać się na nie można tylko na początku semestru.
  Większość uczniów na wymianie trafia do klasy, do której powinni chodzić, gdyby zostali w Polsce. Nie jest to jednak gwarantowane – jest to tylko i wyłącznie decyzja szkoł. Szkoła w USA podejmuje taką decyzję na podstawie ocen, ktore dany uczeń otrzymał w Polsce, znajomości języka oraz ilości godzin danych przedmiotów w Polsce.

   

  Wymagania

  • Wiek 15-18.5 lat (data urodzenia w momencie rozpoczęcia programu 2023-24: 10 Marca, 2005 – 1 Sierpnia, 2008(rok szkolny) lub pomiędzy 1 sierpnia 2005 a 15 grudnia 2008 roku ( semestr wiosenny)
  • Uczeń szkoły średniej lub ostatniej klasy szkoły podstawowej
   Średnia ocen co najmniej 4.00
  • Uzyskanie minimum 689 punktów z testu językowego ELTIS 2. Test można odbyć u nas stacjonarnie lub zdalnie. Test próbny : The ELTIS Practice Test.
  • Osoba dojrzała, zmotywowana, odnosząca się z szacunkiem wobec rodziny goszczącej

  Dokumentyz;

  • Test ELTIS 2 online ( min. 689 punkty)
  • Aplikacja online: Album rodzinny, list uczestnika do rodziny goszczącej, list rodziców do rodziny goszczącej, wypis przedmiotów ze szkoły oraz rekomendacja ze szkoły, rekomendacja nauczyciela języka angielskiego, kwestionariusz zdrowotny, autoryzacja medyczna, karta szczepień, akt urodzenia, zasady programu, kserokopia świadectw szkolnych z trzech ostatnich lat, kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem).

  Opłaty za program

   

   

  Długość Programu Termin złożenia kompletnej aplikacji Opłata programowa
  rok szkolny/semestr

  Opłata programowa nie zawiera:

  • Test ELTIS  2 (online) 150 PLN
  • Opłata wpisowa 1 600 PLN
  • Opłata SEVIS 220 USD
  • Opłata wizowa 185 USD
  • Bilet lotniczy ok 1000 – 1500 USD
  • Kieszonkowe – min. 300 USD na miesiąc

   

  Skontaktuj się!

  W przypadku pytań dotyczących wyjazdu do USA, prosimy o kontakt: